USB

PhotoDiff USB เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจทำอย่างมาก
งานของ PhotoDiff ส่วนใหญ่จะเป็นงานทำมือ (Hand Craft)
เพราะสิ่งงานเหล่านี้ จะถ่ายทอดตัวตนของเราได้อย่างดีที่สุด

ให้งานของเราทุกๆชิ้น บอกเรื่องราว บอกตัวตน
เพราะสิ่งที่เราทำให้ล้วนมาจากใจของเรา
มอบให้บ่าวสาวทุกๆคู่ ที่เลือกใช้บริการแบบแพคเกจของเรา ตั้งแต่ Sixe S , M , L , XL
เป็นของขวัญแบบ Premium ที่เราอยากให้
เพื่อได้ระลึกนึกถึงกัน เวลาที่ได้ดูรูปจากผลงานเราอีกครั้งนึง

ขอบคุณจากใจจริงคับ

พง + มุก PhotoDiff
www.facebook.com/PhotoDiff

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>