Cinema

Wedding Cinema ของ PhotoDiff เน้นความเป็นธรรมชาติของบ่าวสาว ในช่วงจังหวะวินาทีที่เกิดขึ้น

และตอนนี้เราเข้าสู่ระบบของการถ่ายทอดสด (Live) ด้วยกล้อง Cinema HD

ด้วยอุปกรณ์คุณภาพสูง ทำให้การถ่ายทอดสด แตกต่างที่เคยเป็น

ทำให้แขกในงานได้เห็นภาพความประทับใจผ่านกล้อง และ เลนส์ แบบ Cinema HD

(คลิกเพื่อดูงานของ PhotoDiff อีกมากกว่า 100 ชิ้น)

 

http://vimeo.com/74171923

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>