Hobby

มีความสุขทุกๆครั้งที่ได้ออกไปถ่ายภาพ
คงเป็นเพราะงานของเรา เหมือนไม่ใช่งาน

เหมือนแค่งานอดิเรก (Hobby)
ที่ออกไป แล้วทำใจเย็นๆ
คอยเก็บภาพบรรยากาศน่ารักๆ

จริงๆแล้ววิธีคิดแบบขี้เกียจๆแบบผม
ไม่รู้ว่าผ่านชีวิตตอนใกล้จะอดตายมาได้อย่างไร

รู้แต่ว่า ตั้งแต่ทำงานคลินิกฯ
จนถึงวันที่ออกมาถ่ายภาพ
และถึงทุกวันนี้

พง กับ มุก
สุข ทุก วัน เลย คับ ^ ^

รวยไม่รวย ช่างหัวมัน
มีความสุขไว้ก่อนดีกว่าคับ

www.facebook.com/PhotoDiff

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>