CINEMA Live

PhotoDiff ก้าวไปอีกขั้น สำหรับ CINEMA Live ถ่ายทอดสด

จากปกติระบบถ่ายทอดสดจะใช้กล้อง DV

เราเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ด้วยอารมณ์ที่สวยงามของกล้อง CINEMA
และ ระบบถ่ายทอดสด (OB Switching)
ซึ่งสามารถถ่ายทอดความสุขให้แขกทุกๆท่าน

ด้วยกล้อง CINEMA 5 ตัว + ทีมตัดต่อสด (Switcher)
พร้อมอุปกรณ์เสริม ทั้ง Crane 4 เมตร , Dolly , Steadicam และอื่นๆ
รวมทั้งประสานงานเป็นทีมเดียวกัน ด้วย Head ทีม วางแผนผ่าน Monitor ไปยังทีมงานทุกคน

ระบบที่ดีแบบนี้สามารถส่งงานด่วนได้หลังเสร็จงานเลย
และนำภาพทั้งหมดมาตัดต่อเป็นตัว Hilgiht ได้อีก

เพราะทุกวันนี้ พง + มุก สร้าง PhotoDiff ด้วยความรักในสิ่งที่ทำ
เราจึงมีความสุขในการลงทุน และ พัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

ขอบคุณจากใจจริงคับ

www.facebook.com/PhotoDiff

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>