ย้อนแสง

การ ย้อนแสง เราจะได้ภาพที่มีมิติมากยิ่งขึ้น

พระอาทิตย์เป็นแสงที่มีความสวยงามมาก ถ้าเราอยู่ถูกที่ถูกเวลา

การเป็นช่างภาพ เหมือนฝึกให้ชีวิตประจำวันของเราเป็นคน “จับดี”

เพราะเราจะคอยมองหาความสวยงามที่อยู่ในชีวิตประจำวัน

สุข หรือ ทุกข์ อยู่ที่จิตใจของเราจะมองเห็นให้เป็นไปคับ ^ ^

www.facebook.com/PhotoDiff

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>